Upplåning

Ordförklaring

Anskaffning av likvida medel (pengar) genom att låna.