Uppläggningsavgift

Ordförklaring

Avgift för uppläggning (administration, handläggning) av ett banklån.