Uppköpsbud

Ordförklaring

Ett bud på samtliga aktier i ett företag.