Upphovsrätt

Ordförklaring

Upphovsrätt bygger på idén att den person som har skapat ett verk av en viss verkshöjd också ska ha ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas.

Kategorier

Immaterialrätt

Underkategorier

Rättshavare, Software counterfeiting, Upphovsmannaintäkt, Visningsrätt, Intrång, Kollektivmärke, Namnangivningsrätten, Originalitet, Författarrätt, Förlagsavtal, Copyright, Verk

Relaterade mallar

Checklista undvikande av intrång i upphovsrätt 2020

Checklista upphovsrätt extern konsults arbete 2020

Anställningsavtal bilaga sekretess 2020

Anställningsavtal bilaga sekretess Engelsk 2020