Upphovsmannaintäkt

Ordförklaring

Intäkt som en enskild näringsidkare har i egenskap av upphovsman till litterärt eller konstnärligt verk. Dessa intäkter kan sättas in på upphovsmannakonto.

Kategorier

Näringsidkare, Upphovsrätt

Underkategorier

Upphovsmannakonto