Upphandlingsförfarande

Ordförklaring

Vid förhandling över tröskelvärdena tillämpas förfarandena öppen-, selektiv- och förhandlad upphandling. För förhandlingar under tröskelvärdena tillämpas förenklad, urvals- eller direktupphandling.

Kategorier

Offentlig upphandling, Upphandling

Underkategorier

Prekvalificering, Anbudssökande