Upphäva

Ordförklaring

Återkalla.

Kategorier

Dom