Uppfinnarrätt

Ordförklaring

Rätt för uppfinnaren till sin uppfinning och att erhålla patent på den.

Underkategorier

Uppfinning