Uppföljning

Ordförklaring

Uppföljning innebär att man i efterhand kontrollerar och utvärderar hur ett arbete har genomförts och hur resultatet blev.

Underkategorier

Budgetuppföljning