Uppdragstagare

Ordförklaring

Den som utför arbete för annans räkning utan att räknas som arbetstagare.

Kategorier

Uppdragsavtal, Uppdrag, Uppdragsbrev

Relaterade mallar

Uppdragsavtal 2019

FK 9210 Arbetsskadeanmälan

Uppdragsavtal Engelsk 2019

Avtal om framtagande av förslag till trycksak 2019