Uppdrag

Ordförklaring

I allmänhet detsamma som ett sysslomannaavtal.

Kategorier

Sysslomannaavtal

Underkategorier

Uppdragsavtal, Uppdragstagare, Uppdragsverksamhet, Uppdragsbrev, Uppdragsbeskrivning

Relaterade mallar

Checklista val av uppdrag som styrelseordförande 2019

Uppdragsavtal 2019

Ramavtal med reklambyrå 2019

Anställningsavtal verkställande direktör 2019