Uppdrag

Ordförklaring

I allmänhet detsamma som ett sysslomannaavtal.

Kategorier

Sysslomannaavtal

Underkategorier

Uppdragsavtal, Uppdragstagare, Uppdragsverksamhet, Uppdragsbrev, Uppdragsbeskrivning

Relaterade mallar

Checklista val av uppdrag som styrelseordförande 2020

Uppdragsavtal 2020

Ramavtal med reklambyrå 2020

Anställningsavtal verkställande direktör 2020