UNDIMPX

Ordförklaring

Prisindex. Mäter i huvudsak importerade varor och tjänster.

Kategorier

Index