Undersökningsprincipen

Ordförklaring

Processrättslig princip. Innebär att rätten ska verka för att målet blir utrett till en tillfredsställande grad. Detta kan t.ex. ske genom att domaren ställer kompletterande frågor till parterna.

Kategorier

Processrätt