Underrättelse

Ordförklaring

Underrättelse innebär att man upplyser mottagaren av underrättelsen om något.