Underrättelse om beslut

Ordförklaring

I en underrättelse om ett beslut av myndighet ska det alltid finnas en upplysning om hur beslutet kan överklagas och inom vilken tid och hos vilken instans detta kan göras.

Relaterade mallar

Underrättelse till kända borgenärer (kombination) 2020

Varsel till facklig organisation om provanställnings upphörande 2020

Brev till aktieägare enl 15 kap 14 § ABL 2020

Brev enl 13 kap 12 § ABL 2020