Underprisöverlåtelse

Ordförklaring

Överlåtelse till ett pris som inte är affärsmässigt motiverat med hänsyn till marknadspriset.

Kategorier

Överlåtelse