Underleverantörsavtal

Ordförklaring

Ett underleverantörsavtal är ett avtal som ingås mellan en leverantör och en underleverantör om att underleverantören ska leverar en bestämd produkt. Se även underleverantör.

Kategorier

Avtal, Underleverantör