Underleverantör

Ordförklaring

Företag, t.ex. inom datorindustrin,, som producerar och levererar produkter till ett fåtal, större företag.

Kategorier

Leverantör

Underkategorier

Underleverantörsavtal, Legotillverkning

Relaterade mallar

Underleverantörsavtal 2020