Underlåtenhetsbrott

Ordförklaring

Brott vilket består i underlåtenhet att handla, när ett handlande skulle ha motverkat en viss händelse.