Underhållsplan

Ordförklaring

Plan som syftar till att bevara en viss egendoms standard.

Kategorier

Planering, Underhåll