Underhållskostnad

Ordförklaring

Beräknad kostnad för att hålla viss egendoms standard, oftast en fastighet.

Kategorier

Fastighet, Underhåll