Underhåll

Ordförklaring

Underhåll betyder vård och/eller tillsyn av något. Underhåll är oftast förenat med någon form av kostnad. Syftet med underhållet är att objektet ska fungera ändamålsenligt och/eller förlänga dess livslängd.

Underkategorier

Underhållskostnad, Underhållsplan