Underförsäkring

Ordförklaring

Försäkring där den maximala försäkringssumman understiger värdet av den försäkrade egendomen.

Kategorier

Försäkring