Underentreprenör

Ordförklaring

Entreprenör som utför en del av entreprenaden åt en annan entreprenör.

Underkategorier

AFU, Avsyning, Back to back-kontrakt