Underårig

Ordförklaring

Rättslig benämning på en person som är under 18 års ålder.