Undanröjande

Ordförklaring

Högre instans ogiltigförklarande av en dom utan att fatta något nytt beslut.