Tvistemål

Ordförklaring

Mål som rör ett civilrättsligt mellanhavande (civilmål).

Kategorier

Mål, Privatprocess

Underkategorier

Rättstvist, Småmål, Tredskodom, Tvisteförhandling, Indispositivt tvistemål, Förenklat tvistemål

Relaterade mallar

Påkallelseskrift - Lagen om skiljeförfarande 2020

Påkallelseskrift - Stockholms handelskammares skiljedomsinstitut Engelsk 2020