Tvångsmedel

Ordförklaring

Åtgärder som förekommer inom straffprocess och syftar till att säkerställa framtida verkställighet, möjliggöra utredning och säkra bevisning. Exempel på tvångsmedel är häktning, husrannsakan och telefonavlyssning.

Kategorier

Process (domstol)

Relaterade mallar

Stämningsansökan (Kvarstad) 2020