Tvångsinlösen

Ordförklaring

En aktieägare som har mer än 90 % av ett bolags aktier har rätt att förvärva de andra minoritetsägarnas aktier genom tvångsinlösen.

Kategorier

Aktieägare