Transmissionsmekanism

Ordförklaring

Den process varigenom penningpolitiska beslut (främst förändringar av reporäntan) påverkar ekonomin i allmänhet och inflationen i synnerhet.

Kategorier

Valutapolitik, Monetär politik, Ekonomisk politik, Finanspolitik