Traktamente

Ordförklaring

Ekonomisk ersättning för kost och annat som uppstår i samband med tjänsteresor.

Kategorier

Arbete

Underkategorier

Dagtraktamente, Nattraktamente, Bilersättning

Relaterade mallar

Traktamentsräkning 2022

Kombinerad rese- och utläggsräkning 2022

Traktamentspolicy 2022