Trakasserier

Ordförklaring

Trakasserier innebär att en eller flera personer uppträder på ett sätt som kränker någon annans värdighet och uppträdandet har ett samband med någon diskrimineringsgrund, t.ex. kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning.

Kategorier

Arbetsrätt, Arbetsmiljö, Diskriminering