Tjänstebil

Ordförklaring

Bil som arbetsgivaren erbjuder den anställde att använda i tjänsten, och i vissa fall privat. Huruvida den anställde ska betala bensinen vid privatresor varierar. Detta räknas som en beskattningsbar förmån för vilket arbetstagaren förmånsbeskattas och arbetsgivaren får betala arbetsgivaravgift på förmånsvärdet.

Kategorier

Inkomstskatt

Underkategorier

Tjänstebilspolicy, Förmånsbil, Bilpolicy

Relaterade mallar

Körjournal tjänstebil 12 mån 2019

Tjänstebilspolicy 2019

Kombinerad rese- och utläggsräkning 2019

Anställningsavtal verkställande direktör 2019