Tillväxtfas

Ordförklaring

En fas då ett företag har en produkt och kunder, där tillverkning eller försäljning ökar men företaget inte än har börjat visa vinster.

Kategorier

Företag