Tillkommande skatt

Ordförklaring

Belopp utöver den preliminära skatten som den skattskyldige måste betala, t.ex. på grund av eftertaxering.

Kategorier

Taxering