Tillgångspriser

Ordförklaring

Omfattar priset på olika tillgångsslag; aktier, fastigheter etc.

Kategorier

Tillgång