Tillgång

Ordförklaring

1. Ett företags resurser i form av bankmedel, tillgodohavanden, kassa, varor, och byggnader, rättigheter, goodwill mm. Dessa resurser delas i redovisningen in ianläggningstillgångar och omsättningstillgångar efter deras förväntade livslängd. 2. En persons ekonomiska tillgångar i form av bankmedel, värdepapper, fastigheter m.m.

Kategorier

Juridisk person, Fysisk person

Underkategorier

Tillgångspriser, Täckning, Materiell tillgång, Omsättningstillgångar, Anläggningstillgångar, Anskaffningskostnad, Assets, Avskrivning, Finansiell tillgång, Illikvid tillgång, Anläggningsregister

Relaterade mallar

Apportavtal viss tillgång 2019

Avtal om överlåtelse av aktier (Långt avtal) 2019

Option att köpa uppfinning 2019

Option att köpa patent 2019