Testamente

Ordförklaring

En persons förordnande om sin kvarlåtenskap. Ett testamente måste uppfylla vissa formkrav för att vara giltigt, bl.a. måste testamentet bevittnas av två personer samtidigt.

Kategorier

Permutation

Underkategorier

Solennitetsvittne, Testator, Testatrix, Inbördes testamente, Kodicill, Konvoluttestamente, Muntligt testamente, Exekutor, Testamentsexekutor, Testamente sambo, Testament

Relaterade mallar

Checklista generationsskifte och ägarskifte 2023