Terminer

Ordförklaring

Se termin.

Kategorier

Skuldskötselinstrument, Hedgingavtal, Derivat

Underkategorier

Marginalsäkerhet, Forwards