Tergalresolution

Ordförklaring

In tergo - "på baksidan." Ett myndighetsbeslut som nedtecknas direkt på den ingivna handlingen.