Taxeringsrevision

Ordförklaring

Skattemyndighetens genomgång av en enskilds inkomster för att ta fram det riktiga taxeringsbeloppet.

Kategorier

Taxering