Taxering

Ordförklaring

Beräkning av den beskattningsbara inkomsten eller förmögenheten. Taxering sker årligen och grundas på den skattskyldiges självdeklaration.

Kategorier

Skatt

Underkategorier

Fastighetstaxering, Taxeringsvärde, Taxerad inkomst, Taxeringsrevision, Tillkommande skatt