Täckt position

Ordförklaring

Kombinering av optioner och optioners underliggande vara på ett sätt som gör att den underliggande varan kompenserar för förluster i optionen.

Kategorier

Option