Synergieffekt

Ordförklaring

När två faktorer förstärker varandra så att slutresultatet blir större än summan av de enskilda faktorerna.