SWOT

Ordförklaring

SWOT-analys (Strengths, weaknesses, opportunities, treats) är ett företagsekonomiskt hjälpmedel när ett företag planerar sin verksamhet. Genom en SWOT-analys ska man försöka identifiera styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk planering av verksamheten. En SWOT-analys ingår ofta i en affärsplan.

Kategorier

Affärsplan