SWIFT

Ordförklaring

Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, bolag med säte i Bryssel. SWIFT driver ett datorbaserat system för internationell betalningsförmedling via teleförbindelser.

Kategorier

Interbankmarknaden

Underkategorier

SWIFT-kod