Svarande

Ordförklaring

Den som yrkandet riktas mot, kärandens motpart i en rättegång.

Kategorier

Kärande

Underkategorier

Medgivande, Genkärande

Relaterade mallar

Borgen vid kvarstad 2020

Stämningsansökan (Kvarstad) 2020