Summarisk process

Ordförklaring

Förenklad process. T.ex mål om betalningsföreläggande eller handräckning.

Kategorier

Process (domstol)