Subvention

Ordförklaring

Ekonomiskt understöd i syfte att försöka hålla nere kostnaderna för konsumenter eller köpare.

Underkategorier

Räntebidrag