Substansvärde

Ordförklaring

Det samlade värdet av ett företags tillgångar efter avdrag för skulder.

Kategorier

Företagsvärdering

Underkategorier

Substansvärde per aktie, Net asset value (NAV)